Barn och löss

barn-loss

Paranix finns att köpa här

Barn och löss

Löss är vanligast hos barn mellan 5 och 10 år, även om löss även kan förekomma hos äldre barn. Det beror på att löss sprider sig snabbt mellan barn på förskola eller i skolan, ofta i samband med skol – och förskolestarten i augusti och januari.

Det går att förebygga lussmitta inför till exempel skolstarten då de allra flesta utbrotten av lussmitta äger rum. Ett bra sätt är genom att använda luskam en gång i veckan de sista veckorna på sommar – och jullovet.

Om ditt barn får löss är det bra att berätta om det för andra som också skulle kunna bli drabbade. Ju fler som vet om att det finns löss, desto lättare blir det att förebygga en stor spridning.

Kontakta gärna den skola eller förskola som barnet går i, men även andra personer som ert barn varit i kontakt med under de senaste veckorna. Det är vanligt att familjemedlemmar smittar varandra. Därför är det viktigt att även undersöka hela familjen, samt – om löss hittas – behandla alla samtidigt för att undvika vidare smitta.

Läs mer om hur du använder luskam här