Behandla löss

Paranix finns att köpa här

Behandla löss

Lössen försvinner inte av sig själv. För att bli av med lössen måste du använda någon form av behandling annars kommer lössen att fortsätta föröka sig och problemet kvarstår och till och med förvärras. Svenska Läkemedelsverket rekommenderar i första hand behandling med CE-märkta silikonbaserade lusmedel.

Om någon har drabbats av löss är dessutom risken stor att andra i omgivningen har drabbats. Genom att undersöka och behandla personer i den närmaste kretsen, som till exempel syskon, lekkamrater och skolkompisar kan man förhindra att lössen får en stor spridning. Glöm inte att även föräldrar ska undersökas, det är inte bara barn som kan få löss. Om någon har löss är det klokt att kontakta skolsköterska, förskolepersonal, lärare eller annan personal för att göra dem medvetna om att löss förekommer. En gemensam kampanj kan ibland vara det bästa sättet att tillsammans förhindra att lössen sprider sig. När det gäller behandling finns det många olika sätt att behandla löss:

Medicintekniska behandlingar mot löss

Medicintekniska behandlingar kallas även mekaniska behandlingar eftersom de fungerar utan kemiska insektsmedel. Behandlingen innebär att lusmedlet innehåller exempelvis olja som täpper till lössens andningsvägar och leder till att lössen kvävs.

Medicintekniska produkter omfattas av ett annat regelverk än läkemedel och på grund av detta regelverk kan inte Läkemedelsverket rekommendera någon enskild medicinteknisk produkt före någon annan. Viktigt att känna till är dock att medicintekniska produkter ska vara CE-märkta för att få säljas och att ett av kraven för CE-märkning är att tillverkaren ska ha gjort en utvärdering av produktens effekt.

Paranix – en effektiv behandling utan kemiska insektsmedel och därmed utan risk för resistens. Paranix verkar på 15 minuter och förpackningen innehåller även en luskam i metall. Paranix köper du på Apoteket.

Luskam

Att kamma igenom håret med en luskam fungerar både förebyggande, för att hitta lusäggen innan de kläcks, och som behandling efter att löss har hittats i håret. Luskam kan användas både i kombination med ett lusmedel och på egen hand.

Luskam kan köpas separat på Apotek.

 

Läs om mer om Paranix här www.paranix.se