Upptäcka löss

Huvudloss-pa-kam-600x533 2

Paranix finns att köpa här

Upptäcka löss

Löss är svåra att upptäcka. Det vanligaste symtomet på löss är att det kliar i hårbotten, men det är inte alla som drabbas av klåda.

Lusäggen närmast hårbotten är ofta lättare att upptäcka än själva lössen. De är vita eller gråvita och liknar mjäll men är å andra sidan mycket svårare att kamma ut ur håret.

Löss är svåra att upptäcka på grund av att de gömmer sig när de känner av rörelse. Lössen är lättast att upptäcka om du kammar dig med en luskam över ett vitt papper.

Inkubationstiden kan dessutom vara lång från smittillfället till dess att tillräckligt många löss och gnetter finns så att de upptäcks. Därför är det bra att undersöka hela familjen om någon har löss, många kan bära på dem länge och smitta andra utan att veta om det.

Ta reda på mer