Vad är resistenta löss?

Paranix finns att köpa här

 

Vad är resistenta löss?

Resistenta löss innebär att lössen har utvecklat en motståndskraftighet mot det aktiva ämnet i lusmedlet. De flesta tror att överanvändning av lusmedel med kemiska insektsmedel är orsaken till resistenta löss.

Idag vet vi att det finns resistenta löss i Sverige. I september 2008 gick Smittskyddsinstitutet, numera Folkhälsomyndigheten, ut för första gången med besked om att resistens hos löss hittats även i Sverige. Men det betyder inte att vi inte kan behandla löss längre. Det finns beprövade alternativ på Apoteket som Läkemedelsverket numera rekommenderar i första hand. Dessa medel är baserade på silikonoljor (dimetikon) som verkar mekaniskt via kvävning och uttorkning.

Resistenta löss har sedan länge varit ett problem i bland annat Danmark, Frankrike och England, men har inte kunnat påvisas hos svenska löss förräns på senare år. Lärare och sjukvården har länge varnat för överanvändning av lusmedel med kemiska insektsmedel som kan leda till att lössen utvecklar en motståndskraftighet.

Råd om behandling

Smittskyddsinstitutet har genomfört studier kring löss och resistens sedan sommaren 2007. Syftet är att öka kunskapen om löss i samhället samt att identifiera löss som har utvecklat resistens.

Läs mer om Smittskyddsinstitutets forskningsprojekt om resistenta löss här.